6 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT ÔTÔ BẮT ĐẦU ÁP DỤNG TỪ 01/01/2017 KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Dưới đây là 6 quy định xử phạt vi phạm giao thông đối với ô tô và các loại xe chuyên dụng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2017.

Nissan Long Bien

Nissan Long Bien

Nissan Long Bien

Nissan Long Bien

Nissan Long Bien

Nissan Long Bien

Nissan Long Bien

==> XEM THÊM CÁC DÒNG XE NISSAN KHÁC TẠI ĐÂY

Nguồn: laodong.com.vn