Nissan Long Biên

Đại Lý 3S Chính Thức (Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • 467 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
  • (+84) 04 3 674 1002 Hotline Bán Hàng: (+84) 090 480 6667
  • (+84) 04 3 674 1003
  • http://nissan-longbien.com.vn