Chương trình triệu hồi kiểm tra và xử lý vấn đề túi khí trên các xe thế hệ cũ Nissan Navara (D40)

Triệu hồi xe Navara